โซล่าชาร์จเจอร์บู๊ช TCT Charge Controller Buck TCT MPPT
 

TCT Charge Controller Buck TCT MPPT

ใช้ควบคุมการชาร์ทประจุ ป้องกันกระแสไหลย้อนกลับระหว่างแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ รักษาระดับการปล่อยกระแสร์ไฟให้ได้คุณภาพ

Charge Controller Buck MPPT
เหมาะสำหรับ ใช้ควบคุมการชาร์ทประจุ ป้องกันกระแสไหลย้อนกลับระหว่างแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่
บู๊ชพร้อมรักษาระดับการปล่อยกระแสร์ไฟให้ได้คุณภาพ เข้าสู่โหลด

ขนาดของสินค้าไม่รวมกล่อง ก.ล.ส 15x9.5x25 Cm.
ขนาดของสินค้ารวมกล่อง ก.ล.ส 21x19x34 Cm.
น้ำหนักไม่รวมกล่อง 0.3 Kg
น้ำหนักรวมกล่อง 0.4 Kg

Charge Controller
input Voltage (PV) 15-50 Vdc
output Charge Voltage 13 Vdc / 28.8 Vdc
Protection Charge Current (Max.) 20 Amps
Transient Voltage MOV


ผลงาน  เชื่อมต่ออ๊อฟกริด   แนะนำสินค้า   ใช้กับปั๊มชัก

 
 

หลักการทำงานโซล่าเซลล์และอธิบายการทำงานของโซล่าชาร์จเจอร์บู๊ช TCT
ส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการที่เราใช้งานพลังงานโซล่าเซลล์นั้น เรารู้แค่ว่ามีแดดมีแสงก็มีไฟนั้นก็ถูกต้อง แต่เรากลับไม่รู้ว่าจะใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ให้มีประสิทธิภาพอย่างไร .?

1.แผงโซล่าเซลล์จะมีพลังงานต่อเมื่อมีแดดหรือแสงเท่านั้น
2.แผงโซล่าเซลล์จะมีพลังงานน้อยลงถ้าแผงมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือแสงแดดอ่อน
3.แผงโซล่าเซลล์จะสร้างพลังงานแบบ CC CURRENT CONSTAN แบบกระแสคงที่ นั้นคือ จะได้กระแสไม่เกินที่แผงกำหนดมา ดังนั้นหากเราจะหาค่าพลังงานที่ได้จากแผง เราต้องใช้ P = EI หรือ กำลัง = โวลท์ × กระแส แผงโซล่าเซลจึงมีจุดที่ให้พลังงานสูงสุด ( MPPT )
*** จากหลักการข้างต้นเราจะเปลี่ยนข้อ 1,2 ไม่ได้ ***

เพราะฉนั้นจะเห็นว่า เราควรใช้พลังงานช่วงที่มีพลังงานคือตอนที่มีแดดหรือแสงแดดปกติ จึงจะถูกต้อง
ส่วนข้อ 3 คือเราใช้กันแบบเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่ง


ที่มาของการใช้เครื่องชาร์ทเจอร์บู๊ช
1.เหมาะสำหรับใช้กับมอเตอร์ DC 12-24V. โดยไม่ต้องใช้แบตเตอร์รี่ หรือจะใช้ร่วมกับแบตเตอร์รี่ก็ได้
2.ใช้กับการชาร์ทแบตเตอร์รี่

ด้วยโครงสร้างแล้วเครื่องนี้ถูกออกแบบให้มีวงจรเป็นแบบ Buck และมีวงจร MPPT
ด้วยวงจร Buck จะทำให้สามารถเพิ่มกระแสของแผงในการจ่ายให้โหลด(หากโวล์ทของแผงและโวล์ทของโหลดแตกต่างกัน ) ยกตัวอย่าง แผง 285W 35V/8.5A หากใช้งานโหลด 12Vโดยทั่วไปแล้วถ้าหากใช้ชาร์ทเจอร์แบบ PWM ที่ไม่ใช่วงจร BUCK จะได้พลังงาน = 12V×8.5A หรือ 102watt ซึ่งไม่ถูต้อง ในขณะที่เป็นวงจรแบบ Buck จะทำให้ พลังงาน = 12V×20A หรือ 240 watt
ส่วนวงจร MPPT คือส่วนใหญ่แล้วแผงโซล่าเซลล์จะกำหนดค่ามาจากโรงงานเช่นตัวอย่างข้างต้นนี้ ค่า MPPT จะอยู่ที่ 30V