ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  OEM  ร่วมงานกับเรา   ติดต่อเรา

 
   เครื่องปรับอากาศ มาเวล พลังงานแสงอาทิตย์
    ขนาดทำความเย็น 9,000 BTU.
    
ขนาดทำความเย็น 12,000 BTU.
    
ขนาดทำความเย็น 18,000 BTU.
    ขนาดทำความเย็น 25,000 BTU.
 
   ผลการทดสอบ
    
ขนาดทำความเย็น 12,000 BTU.
  
 ขนาดทำความเย็น 25,000 BTU.
  
 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
 
   สาระน่ารู้
    MAVELL Power OptimiZer
  
 หลักการทำงาน
  
 อุปกรณ์ร่วมระบบ
  
 อุปกรณ์ป้องกัน
    การต่อสายวงจร
    ทิศทางแดดที่เหมาะสม
  
 การติดตั้งบนหลังคา
  
 ผลลัพท์เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
    ข้อเปรียบเทียบ
  
 จุดคุ้มทุน
    วิธีวัดค่าประหยัดพลังงาน
  
 คำถามที่พบ่อย
  
 โครงการฝึกอบรม
 
   เครื่องปรับอากาศ มาเวล
 
   แบบติดผนังเบอร์5 Fix Speed
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 SmartCool
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 SmartPlus
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 Smart lll
  
 แบบแขวนไต้ฝ้า Ceiling
     แบบสี่ทิศทาง Cassettle
  
 
เฉพาะแฟนคอยล์
 
คำถามที่พบบ่อย 
 

ถาม:  เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์กินไฟเท่าไหร่
ตอบ: จากตารางการเปรียบเทียบ ค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ MAVELL ระบบ INVERTER

ขนาด กินไฟ ปกติ  ใช้งาน จ่ายค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้า วันละ เดือนละ ปีละ
BTU BTU/W A/220V W หน่วย/ชม. ชม/วัน หน่วย/วัน หน่วย/บาท บาท บาท บาท
9,000 13.08 3.13 688.19 0.69 5 3.44 4.7 16.17 485.17 5,822.04
12,000 12.37 4.41 970.46 0.97 5 4.85 4.7 22.81 684.17 8,210.04
18,000 11.67 7.01 1,542.43 1.54 5 7.71 4.7 36.25 1,087.41 13,048.92
25,000 12.62 9.01 1,981.52 1.98 5 9.91 4.7 46.57 1,396.97 16,763.64

หมายเหตุ: จากการคำนวนเปิดใช้งาน 5ชม/วันกรณีใช้งานมากกว่า 5ชม/วันค่าไฟฟ้าอาจสูงขึ้นตามจริงถาม:  เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ กินไฟเท่าไหร่
ตอบ ตารางค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์

ขนาด กินไฟ  เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ MAVELL
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จ่ายค่าไฟฟ้า
ปกติ ประหยัดไฟ  ค่าพลังงานไฟฟ้าคงเหลือ ใช้งาน ค่าไฟฟ้า วันละ เดือนละ
BTU BTU/W A/220V W/ชม. FAN/W A หน่วย/ชม. ชม/วัน หน่วย/วัน  หน่วย/บาท บาท บาท
9,000 13.08 3.13 688.19 674.19 AC14W 0.06 0.01 5 0.07 4.7 0.33 9.87
12,000 12.37 4.41 970.46 952.46 AC18W 0.08 0.02 5 0.09 4.7 0.42 12.69
18,000 11.67 7.01 1,542.43 1,507.43 DC35W 0.16 0.04 5 0.18 4.7 0.82 24.68
25,000 12.62 9.01 1,981.52 1,936.52 DC45W 0.20 0.05 5 0.23 4.7 1.06 31.73

หมายเหตุ: จากการคำนวนในขณะที่มีแสงแดดปกติ 5ชม/วัน  ในกรณีที่มีแสงแดดน้อยกว่าปกติ, มีเมฆมาบดบังเซลล์แสงอาทิตย์, หรือใช้งานมากกว่า 5ชม/วันขึ้นไป ค่าไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้นตามจริง  สรุปในขณะที่มีแดดยิ่งใช้นานยิ่งประหยัด

ถาม: เครื่องปรับอากาศ MAVELL  พลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับใช้งานประเภทไหน ?.
ตอบ: เครื่องปรับอากาศ MAVELL  พลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับ บริษัทฯ /ห้าง/ร้าน หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน  ร้านอาหาร ห้องประชุม ร้านกาแฟ หรือสถานที่ ที่ใช้งานกลางวันมากมี่สุด

 

ถาม:  รับประกันอย่างไร
ตอบ: ครื่องปรับอากาศ MAVELL  รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี  รับประกันมอเตอร์ 5 ปี  รับประกัน compressor+Inverter Control Air และ Solar cell 5 ปี  การรับประกันสินค้า

ถาม: เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้งานได้มากกว่า 5ชม./วันไหม
ตอบ: สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชม.เพราะใช้ร่วมกับไฟฟ้า กฟภ,กฟน แต่จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ในเวลากลางวันที่มีแสงแดดเท่านั้น จากการคำนวนค่าประหยัดพลังงานขั้นต่ำที่คำนวนไว้ ที่5ชม./วันเท่านั้น  ถ้าหลังคาที่ติดตั้งสามารถรับแสงแดดได้มากกว่า 5ชม./วัน ก็จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มตามจริง ระยะเวลาคุ้มทุนจะเร็วขึ้นแน่นอน  หลักการเมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศ MAVELL Power OptimiZer จะจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เครื่องปรับอากาศก่อนเสมอ ถ้าพลังงานไม่เพียงพอ พลังงาน
จากการไฟฟ้าจะเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดหายไปทันที สรุปได้ว่า " กลางวันใช้ไฟฟ้าฟรีจากแสงแดด " กลางคืนใช้ไฟฟ้าปกติ อัตโนมัติ

ถาม: ระยะเวลาคุ้มทุนนานไหม
ตอบ: จากการคำนวน เปิดใช้งาน 5ชม./วัน
เปรียบเทียบความคุ้มค่า ระหว่างซื้อเครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ กับเครื่องปรับอากาศทั่วไป ภาพรวมลงทุนครั้งแรกประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว
ขนาด 9,000 BTUระยะเวลาคุ้มทุน 47 เดือน
ขนาด 12,000 BTU ระยะเวลาคุ้มทุน 42 เดือน  วีดีโอผลงานช่าง  1   2
ขนาด 18,000 BTU ระยะเวลาคุ้มทุน 40 เดือน  วีดีโอผลงานช่าง  1
ขนาด 25,000 BTU ระยะเวลาคุ้มทุน 36 เดือน  วีดีโอผลงานช่าง  1   2
หมายเหตุ:  คำนวนจากแสงแดด 5ชม./วัน ถ้าใช้งานมากกว่า 5ชม./วัน สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นตามจริง การประหยัดพลังเพิ่มขึ้น +/- ขึ้นอยู่ที่แสงแดดเป็นสำคัญ

ถาม: แล้วถ้าใช้งานในเวลากลางคืนได้หรือไม่
ตอบ: กลางคืนสามารถใช้งานได้ตามปกติเพราะใช้ร่วมกับไฟฟ้า  หากเปิดในเวลากลางคืน จะไม่สามารถใช้ไฟฟ้าฟรีได้ เพราะไม่มีแสงแดดในการสร้างพลังงานไฟฟ้าเสริม (สรุปใช้กลางวันดีที่สุด)

ถาม: MAVELL Power OptimiZer สามารถใช้กับเครื่องปรับอากาศยี่ห้ออื่นๆได้ไหม
ตอบ: MAVELL Power OptimiZer ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้ออื่นๆได้เพราะ  MAVELL Power OptimiZer ถูกสร้างขึ้นเฉพาะ เครื่องปรับอากาศของไทย ยี่ห้อ MAVELL ระบบ Inverter เท่านั้น เพื่อให้ผู้บริโภค สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมให้การรับประกัน นานถึง 12ปี

ถาม: มีค่าบริการอื่นๆในระยะยาวไหม
ตอบ: การบำรุงรักษาเหมือนเครื่องปรับอากาศทั่วไป หมั่นล้างทำความสะอาด ส่วนแผ่นโซล่าเซลล์ เมื่อสกปรกฝุ่นละออง สมควรล้างทำความสะอาดเหมือนกัน  อย่างอื่นๆ ไม่มีปัญหา เพราะ MAVELL ระบบ Inverter และ compressor คือหัวใจหลักของระบบ รับประกัน นานถึง 12ปี

ถาม: เมื่อ MAVELL Power OptimiZer และระบบโซล่าเซลล์เสียหาย เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้ไหม
ตอบ: ใช้งานได้จากไฟฟ้าปกติ เพราะ MAVELL Power OptimiZer ทำงานร่วมกับ compressor เท่านั้น เมื่อระบบเสียหาย compressor จะทำงานปกติ โดยใช้ฟ้าจากการไฟฟ้ามาทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปแบบลิเนี่ยไล้รอยต่อ

ถาม: เครื่องปรับอากาศ MAVELL ใช้ฟ้าแบบไหน
ตอบ: เครื่องปรับอากาศ Mavell Inverter มอเตอร์พัดลม ใช้ไฟฟ้า 220VAC  ส่วนเฉพาะ compressor ใช้ไฟฟ้า 350VDC 

ถาม: ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าใช้ได้หรือไม่
ตอบ: ใช้ไม่ได้ เนื่องจาก ต้องใช้ไฟฟ้า 220VAC  มาเลี้ยงระบบ เช่นพัดลม และระบบคอนโทรล และสำรองตอนไม่มีแดดหรือต้องการใช้ในเวลากลางคืน

ถาม: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประหยัดไฟฟ้าได้จริง
ตอบ: ขั้นตอนที่ 1 เมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ  ให้เปิดเครื่องปรับอากาศก่อน ยังไม่ต้องใส่ฟิวส์ที่อยู่ไต้ตู้ MAVELL Power OptimiZer  แล้วใช้คริปแอมป์ จับค่าพลังงานไฟฟ้าจะพบว่า เครื่องปรับอากาศจะกินไฟฟ้าปกติ ดูค่าพลังงานไฟฟ้าได้จาก Condeng ที่อยู่ด้านข้าง
 ยกตัวอย่าง แอร์ MAVELL ขนาด 25,000 BTU. กินไฟอยู่ที่ 9A   ขั้นตอนที่ 2 ไม่ต้อปิดเครื่องปรับอากาศให้ใส่ฟิวส์ที่อยู่ไต้ตู้ MAVELL Power OptimiZer แล้ววัดค่าพลังงานอีกครั้งจะเห็นข้องแตกต่างทันที  ขั้นตอยที่3 ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ แล้วเปิดใหม่ จะรู้ผลทันทันว่า กระแสร์ ลดลงมากขึ้นกว่าเดิม สรุปได้ทันที  หมายเหตุ MAVELL Power OptimiZer จะจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ compressor ที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศก่อนเสมอ ถ้าพลังงานไม่เพียงพอ พลังงานจากการไฟฟ้าจะเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดหายไปทันที  ดูผลลัพท์  25,000 BTU.  18,000 BTU.  12,000 BTU.  หนังสือรับรองและการทดสอบ


ถาม: ตัวนี้ควบคุมมี Safety กันย้อนและฟ้าผ่าไหม
ตอบ: MAVELL Power OptimiZer เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป  ในระบบ ไม่ได้ใส่  Safety กันย้อนและฟ้าผ่า สำหรับโซล่าเซลล์ ถ้าลูกค้าต้องการใส่สามารถใส่ได้

ถาม: เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ แอร์ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ยังใช้งานได้ไหม
ตอบ: ใช้ไม่ได้ครับ เพราะ MAVELL Power OptimiZer ทำงานร่วมกับ compressor เท่านั้น เมื่อไฟฟ้าดับ เครื่องปรับอากาศ ดับตามทันที  ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง

ถาม: ถ้ากลางวันไม่เปิดใช้ ไฟที่ผลิตได้จะย้อนกลับมิเตอร์ไฟฟ้าไหมครับ
ตอบ: ไม่ย้อนกลับครับ เพราะของเราผลิตกระแสไฟฟ้าให้เฉพาะ compressor เท่านั้น เป็นระบบ DC เมื่อปิดแอร์ ระบบก็จะปิดทั้งหมด


ถาม: MAVELL Power OptimiZer สามารถเพิ่มแบตเตอรี่และใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆด้วยได้ไหม
ตอบ: ไม่ได้ครับ  ถูกออกแบบมาสำหรับ เครื่องปรับอากาศ  MAVELL ระบบ Inverter เท่านั้น  ไม่สามารถสามารถเพิ่มแบตเตอรี่และใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้

ถาม:  แล้วโซล่าจะทำงานตอนไหนและหยุดการทำตอนไหนกรณีแดดอ่อน

1. MWF-09INV/MWC-09INV
Solar cell 38 V x 3=114V
MAVELL Power OptimiZer เริ่มทำงานที่ INPUT 70-135 VDC OUTPUT 352 VDC -+/1%
เมื่อแสงแดดน้อยสุด Low volt cut off ที่ 70V.

2. MWF-12INV/MWC-12INV
Solar cell 38 V x 4=152V
MAVELL Power OptimiZer เริ่มทำงานที่ INPUT 140-180 VDC OUTPUT 352 VDC -+/1%
เมื่อแสงแดดน้อยสุด Low volt cut off ที่ 140V.

3. MWF-18INV/MWC-18INV
Solar cell 38 V x 6=228V
MAVELL Power OptimiZer เริ่มทำงานที่ INPUT 210-270 VDC OUTPUT 352 VDC -+/1%
เมื่อแสงแดดน้อยสุด Low volt cut off 210V.

4. MWF-25INV/MWC-25INV
Solar cell 38 V x 8=304V
MAVELL Power OptimiZer เริ่มทำงานที่ INPUT 228-360 VDC OUTPUT 352 VDC -+/1%
เมื่อแสงแดดน้อยสุด Low volt cut off ที่ 228V.

ถาม
: ใช้พื้นที่บนหลังคาติดตั้งแผ่น Solar cell กี่ตรม.
ตอบ: ขนาด 9000 BTU. ใช้พื้นที่ติดตั้งแผ่น Solar cell 7 ตรม. ขนาด 12000 BTU. ใช้พื้นที่ติดตั้งแผ่น Solar cell 9 ตรม. ขนาด 18000 BTU. ใช้พื้นที่ติดตั้งแผ่น Solar cell 13 ตรม. ขนาด 25000 BTU. ใช้พื้นที่ติดตั้งแผ่น Solar cell 17 ตรม.
ระยเลาติดตั้ง 2-3วันต่อ1ชุด หรือขึ้นอยู่กับสถานที่

ถาม: การเชื่อมต่อสายไฟจาก Solar cell ทำอย่างไร
ตอบ: ภาพแสดงการเชื่อมต่อ
 
 
 
 
 
บริษัท ตลาดสมาร์ทไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90/122 หมู่ที่5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
ฝ่ายเทคนิค  Tel 063-540-9414  ฝ่ายขายตัวแทน  Tel 082-024-1113  ฝ่ายบริการ  Tel 089-805-5126  ช่าง