คำถามที่พบบ่อย

 

ถาม:  เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์กินไฟเท่าไหร่
ตอบ: จากตารางการเปรียบเทียบ ค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ MAVELL ระบบ INVERTER

ขนาด กินไฟ ปกติ  ใช้งาน จ่ายค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้า วันละ เดือนละ ปีละ
BTU BTU/W A/220V W หน่วย/ชม. ชม/วัน หน่วย/วัน หน่วย/บาท บาท บาท บาท
9,000 13.08 3.13 688.19 0.69 5 3.44 4.7 16.17 485.17 5,822.04
12,000 12.37 4.41 970.46 0.97 5 4.85 4.7 22.81 684.17 8,210.04
18,000 11.67 7.01 1,542.43 1.54 5 7.71 4.7 36.25 1,087.41 13,048.92
25,000 12.62 9.01 1,981.52 1.98 5 9.91 4.7 46.57 1,396.97 16,763.64

หมายเหตุ: จากการคำนวนเปิดใช้งาน 5ชม/วันกรณีใช้งานมากกว่า 5ชม/วันค่าไฟฟ้าอาจสูงขึ้นตามจริง

ถาม:  เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ กินไฟเท่าไหร่
ตอบ ค่าพลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์
 

ขนาด กินไฟ  เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ MAVELL
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จ่ายค่าไฟฟ้า
ปกติ ประหยัดไฟ  ค่าพลังงานไฟฟ้าคงเหลือ ใช้งาน ค่าไฟฟ้า วันละ เดือนละ
BTU BTU/W A/220V W/ชม. FAN/W A หน่วย/ชม. ชม/วัน หน่วย/วัน  หน่วย/บาท บาท บาท
9,000 13.08 3.13 688.19 674.19 AC14W 0.06 0.01 5 0.07 4.7 0.33 9.87
12,000 12.37 4.41 970.46 952.46 AC18W 0.08 0.02 5 0.09 4.7 0.42 12.69
18,000 11.67 7.01 1,542.43 1,507.43 DC35W 0.16 0.04 5 0.18 4.7 0.82 24.68
25,000 12.62 9.01 1,981.52 1,936.52 DC45W 0.20 0.05 5 0.23 4.7 1.06 31.73
 

หมายเหตุ: จากการคำนวนในขณะที่มีแสงแดดปกติ 5ชม/วัน  ในกรณีที่มีแสงแดดน้อยกว่าปกติ, มีเมฆมาบดบังเซลล์แสงอาทิตย์, หรือใช้งานมากกว่า 5ชม/วันขึ้นไป ค่าไฟฟ้าอาจเพิ่มขึ้นตามจริง
 

ถาม:  รับประกันอย่างไร
ตอบ: ครื่องปรับอากาศ MAVELL  รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี  รับประกันมอเตอร์ 5 ปี  รับประกัน compressor+Inverter Control Air และ Solar cell 12 ปี  การรับประกันสินค้า

ถาม: เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้งานได้มากกว่า 5ชม./วันไหม
ตอบ: สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด 24 ชม. แต่จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ในเวลากลางวันเท่านั้น จากการคำนวนค่าประหยัดพลังงานขั้นต่ำที่คำนวนไว้ ที่5ชม./วันเท่านั้น  ถ้าหลังคาที่ติดตั้งสามารถรับแสงแดดได้มากกว่า 5ชม./วัน ก็จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มตามจริง ระยะเวลาคุ้มทุนจะเร็วขึ้นแน่นอน  หลัการเมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศ MAVELL Power OptimiZer จะจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เครื่องปรับอากาศก่อนเสมอ ถ้าพลังงานไม่เพียงพอ พลังงาน
จากการไฟฟ้าจะเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดหายไปทันที สรุปได้ว่า " กลางวันใช้ไฟฟ้าฟรีจากแสงแดด " กลางคืนใช้ไฟฟ้าปกติ อัตโนมัติ

ถาม: ระยะเวลาคุ้มทุนนานไหม
ตอบ: จากการคำนวน เปิดใช้งาน 5ชม./วัน
เปรียบเทียบความคุ้มค่า ระหว่างซื้อเครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ กับเครื่องปรับอากาศทั่วไป ภาพรวมลงทุนครั้งแรกประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว
ขนาด 9,000 BTUระยะเวลาคุ้มทุน 47 เดือน
ขนาด 12,000 BTU ระยะเวลาคุ้มทุน 42 เดือน  วีดีโอผลงานช่าง  1   2
ขนาด 18,000 BTU ระยะเวลาคุ้มทุน 40 เดือน  วีดีโอผลงานช่าง  1
ขนาด 25,000 BTU ระยะเวลาคุ้มทุน 36 เดือน  วีดีโอผลงานช่าง  1   2
หมายเหตุ:  คำนวนจากแสงแดด 5ชม./วัน ถ้าใช้งานมากกว่า 5ชม./วัน สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นตามจริง การประหยัดพลังเพิ่มขึ้น +/- ขึ้นอยู่ที่แสงแดดเป็นสำคัญ สามารถพิสูจน์ได้ทันที

ถาม: แล้วถ้าใช้งานในเวลากลางคืนได้หรือไม่
ตอบ: กลางคืนสามารถใช้งานได้ตามปกติเพราะใช้ร่วมกับไฟฟ้า  หากเปิดในเวลากลางคืน ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าฟรีได้ เพราะไม่มีแสงแดดในการสร้างพลังงานเสริม (สรุปใช้กลางวันดีที่สุด)

ถาม: MAVELL Power OptimiZer สามารถใช้กับเครื่องปรับอากาศยี่ห้ออื่นๆได้ไหม
ตอบ: MAVELL Power OptimiZer ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้ออื่นๆได้เพราะ  MAVELL Power OptimiZer ถูกสร้างขึ้นเฉพาะ เครื่องปรับอากาศของไทย ยี่ห้อ MAVELL ระบบ Inverter เท่านั้น เพื่อให้ผู้บริโภค สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมให้การรับประกัน นานถึง 12ปี

ถาม: มีค่าบริการอื่นๆในระยะยาวไหม
ตอบ: การบำรุงรักษาเหมือนเครื่องปรับอากาศทั่วไป หมั่นล้างทำความสะอาด ส่วนแผ่นโซล่าเซลล์ เมื่อสกปรกฝุ่นละออง สมควรล้างทำความสะอาดเหมือนกัน  อย่างอื่นๆ ไม่มีปัญหา เพราะ MAVELL ระบบ Inverter และ compressor คือหัวใจหลักของระบบ รับประกัน นานถึง 12ปี

ถาม: เมื่อ MAVELL Power OptimiZer และระบบโซล่าเซลล์เสียหาย เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้ไหม
ตอบ: ใช้งานได้จากไฟฟ้าปกติ เพราะ MAVELL Power OptimiZer ทำงานร่วมกับ compressor เท่านั้น เมื่อระบบเสียหาย compressor จะทำงานปกติ โดยใช้ฟ้าจากการไฟฟ้ามาทดแทนในส่วนที่ขาดหายไป

ถาม: เครื่องปรับอากาศ MAVELL ใช้ฟ้าแบบไหน
ตอบ: เครื่องปรับอากาศ Mavell Inverter มอเตอร์พัดลม ใช้ไฟฟ้า 220VAC  ส่วนเฉพาะ compressor ใช้ไฟฟ้า 350VDC 

ถาม: ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าใช้ได้หรือไม่
ตอบ: ใช้ไม่ได้ เนื่องจาก ต้องใช้ไฟฟ้า 220VAC. มาเลี้ยงระบบ เช่นพัดลม และระบบคอนโทรล และสำรองตอนไม่มีแดดหรือต้องการใช้ในเวลากลางคืน

ถาม: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประหยัดไฟฟ้าได้จริง
ตอบ: ขั้นตอนที่ 1 เมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ  ให้เปิดเครื่องปรับอากาศก่อน ยังไม่ต้องใส่ฟิวส์ที่อยู่ไต้ตู้ MAVELL Power OptimiZer  แล้วใช้คริปแอมป์ จับค่าพลังงาไฟฟ้าจะพบว่า เครื่องปรับอากาศจะกินไฟฟ้าปกติ ดูค่าพลังงานไฟฟ้าได้จาก Condeng ที่อยู่ด้านข้าง
 ยกตัวอย่าง แอร์ MAVELL ขนาด 25,000 BTU. กินไฟอยู่ที่ 9A
ขั้นตอนที่ 2 ให้ปิดเครื่องปรับอากาศก่อน แล้วใส่ฟิวส์ที่อยู่ไต้ตู้ MAVELL Power OptimiZer แล้วเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่ จะรู้ผลทันทันว่า กระแสร์ ลดลงตามจริง หมายเหตุ MAVELL Power OptimiZer จะจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ compressor ที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศก่อนเสมอ ถ้าพลังงานไม่เพียงพอ พลังงานจากการไฟฟ้าจะเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดหายไปทันที  ดูผลลัพท์  25000 BTU.  18000 BTU.  12000 BTU.

ถาม: ต้องขออนุญาติการไฟฟ้าหรือไม่
ตอบ: ไม่ต้องขออนุญาติ อย่างแรกต้องทำความเข้าใจว่า compressor ของเครื่องปรับอากาศ MAVELL ระบบ Inverter ใช้ไฟฟ้า DC เท่านั้น การทำงานของ compressor จะกินไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ จะต้องถูกแปลงจาก 220VAC ให้เป็น 350VDC ก่อน ในเครื่องปรับอากาศระบบ Inverter มีระบบนี้อยู่แล้ว  เราผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่เป็นระบบ DC จ่ายให้ compressor โดยตรงและ compressor จะเลือกกินไฟฟ้าจาก Solar cell มากที่สุดก่อนเสมอ ถ้าพลังงานไม่เพียงพอ พลังงาน
จากการไฟฟ้าที่ถูกแปลงแล้วจะเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดหายไปทันที อัตราส่วนระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากการไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในขณะนั้น การปรับอัตราส่วนผสมเป็นแบบลิเนียสม่ำเสมอไร้รอยต่อ จึงทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศราบเรียบและมีความปลอดภัยสูง มันใจ ปลอดภัย 100ไม่มีการย้อนกลับ  เพื่อความสบายใจของผู้บริโภค เรากำลังดำเนินทำเอกสารขออนุญาติให้การไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ทุกหน่วยงานให้เข้ามาทำการตรวจการทำงานของเราและขอให้ออกเอกสารยืนยันเร็วๆนี้

ถาม: ตัวนี้ควบคุมมี Safety กันย้อนและฟ้าผ่าไหม
ตอบ: MAVELL Power OptimiZer เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป  ในระบบ ไม่ได้ใส่  Safety กันย้อนและฟ้าผ่า สำหรับโซล่าเซลล์ ถ้าลูกค้าต้องการใส่สามารถใส่ได้ครับ

ถาม: เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ แอร์ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ยังใช้งานได้ไหม
ตอบ: ใช้ไม่ได้ครับ เพราะ MAVELL Power OptimiZer ทำงานร่วมกับ compressor เท่านั้น เมื่อไฟฟ้าดับ เครื่องปรับอากาศ ดับตามทันที  ไม่มีแบตเตอรี่สำรอง

ถาม: ถ้ากลางวันไม่เปิดใช้ ไฟที่ผลิตได้จะย้อนกลับมิเตอร์ไฟฟ้าไหมครับ
ตอบ: ไม่ย้อนกลับครับ เพราะของเราผลิตกระแสไฟฟ้าให้เฉพาะ compressor เท่านั้น เป็นระบบ DC เมื่อปิดแอร์ ระบบก็จะปิดทั้งหมด

ถาม: MAVELL Power OptimiZer จะใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้ออื่นๆด้วยได้ไหม
ตอบ: ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้ออื่นๆได้ MAVELL Power OptimiZer  ถูกสร้างและวิจัยขึ้นมาเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ  MAVELL ระบบ Inverter เท่านั้น เพื่อให้ผู้บริโภค สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมให้การรับประกัน นานถึง 12ปี

ถาม: MAVELL Power OptimiZer สามารถเพิ่มแบตเตอรี่และใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆด้วยได้ไหม
ตอบ: ถูกออกแบบมาสำหรับ เครื่องปรับอากาศ  MAVELL ระบบ Inverter เท่านั้น  ไม่สามารถสามารถเพิ่มแบตเตอรี่และใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้

ถาม: แล้วโซล่าจะทำงานตอนไหนและหยุดการทำตอนไหนกรณีแดดอ่อน
ตอบ: มีแดดน้อยก็ทำงานทันที เพราะมีการคำนวนเผื่อ Solar cell ไว้เรียบร้อยแล้ว
1. MWF-09INV/MWC-09INV  Solar cell 38 V x 3=114V
เริ่มทำงานที่ INPUT 70-135 VDC  OUTPUT 352 VDC -+/1% 
เมื่อแสงแดดน้อยสุด 
Low volt cut off ที่ 70V. 
2. MWF-12INV/MWC-12INV Solar cell 38 V x 4=152V
เริ่มทำงานที่ INPUT 140-180 VDC  OUTPUT 352 VDC -+/1% 
เมื่อแสงแดดน้อยสุด 
Low volt cut off ที่ 140V. 
3. MWF-18INV/MWC-18INV Solar cell 38 V x 6=228V
เริ่มทำงานที่ INPUT 210-270 VDC  OUTPUT 352 VDC -+/1% 
เมื่อแสงแดดน้อยสุด 
Low volt cut off 210V. 
4. MWF-25INV/MWC-25INV  Solar cell 38 V x 8=304V
เริ่มทำงานที่ INPUT 228-360 VDC  OUTPUT 352 VDC -+/1% 
เมื่อแสงแดดน้อยสุด Low volt cut off ที่ 228V.

ถาม
: ใช้พื้นที่บนหลังคาติดตั้งแผ่น Solar cell กี่ตรม.
ตอบ: ขนาด 9000 BTU. ใช้พื้นที่ติดตั้งแผ่น Solar cell 7 ตรม. ขนาด 12000 BTU. ใช้พื้นที่ติดตั้งแผ่น Solar cell 9 ตรม. ขนาด 18000 BTU. ใช้พื้นที่ติดตั้งแผ่น Solar cell 13 ตรม. ขนาด 25000 BTU. ใช้พื้นที่ติดตั้งแผ่น Solar cell 17 ตรม.
ระยเสลาติดตั้ง 2-3วันต่อ1ชุด หรือขึ้นอยู่กับสถานที่

ถาม: การเชื่อมต่อสายไฟจาก Solar cell ทำอย่างไร
ตอบ: ภาพแสดงการเชื่อมต่อ
 
9,000 BTU. 12,000 BTU. 18,000 BTU. 25,000 BTU.


ถาม
: มี มอก.หรือมาตรฐานอื่นๆ หรือไม่
ตอบ: เครื่องปรับอากาศ ได้มาตรฐาน มอก. เบอร์ 5 และมีระบบ Inverter เรียบร้อยแล้ว ส่วน MAVELL Power OptimiZer อยู่ในระหว่างดำเนินการ  เชื่อมั่นได้ เรารับประกัน 12 ปี

ถาม: มั่นใจได้อย่างไร ว่าคุณจะไม่ทิ้งเราตั้ง 12 ปี
ตอบ: MAVELL เป็นโรงงานผลิตแอร์โดยตรง ปัจจุบัน ผลิตแอร์ ปีละ หลายหมื่นชุด/ปี และส่งออกอีกหลายประเทศ มั่นใจได้ 100 โรงงานได้มาตรฐานครับ