รับสมัคร
ตัวแทนจำหน่าย
เครื่องปรับอากาศ MAVELL ลังงานแสงอาทิตย์
 
                 
                 
                     
                     
   

รับสมัครศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องปรับอากาศ MAVELL ลังงานแสงอาทิตย์รายละเอียดเพิ่มเติม

   

คุณสมบัติตัวแทนจำหน่าย
ต้องเป็นช่างเครื่องปรับอากาศ หรือช่างโซล่าเซลล์
ต้องจดทะเบียนการค้า เป็น บริษัทฯ / ห้าง / ร้าน ถูกต้อง
Download ใบสมัคร


บริษัทฯพร้อมให้การสนับสุนุน
1. กระจายสื่อโฆษณา ผ่านสื่อต่างๆเพื่อช่วยประชาสัมพันธิ์
2. จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ อย่างต่อเนื่อง

การต่อสาย 9,000 BTU. การต่อสาย 12,000 BTU. การต่อสาย 18,000 BTU. การต่อสาย 25,000 BTU.