ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องปรับอากาศ 
MAVELL ลังงานแสงอาทิตย์
 
หลักการทำงานของ เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ กระทบกับแสงแดด MAVELL Power OptimiZer จะปรับสภาพเชลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงสภาวะอากาศและปริมาณแสงอาทิตย์ในขณะนั้น

เมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศ
MAVELL Power OptimiZer จะจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ compressor ที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศก่อนเสมอ ถ้าพลังงานไม่เพียงพอ พลังงานจากการไฟฟ้าจะเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดหายไปทันที  อัตราส่วนระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากการไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในขณะนั้น การปรับอัตราส่วนผสมเป็นแบบลิเนียสม่ำเสมอไร้รอยต่อ จึงทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศราบเรียบและมีความปลอดภัยสูง  พิสูจน์ได้ว่า " ช่วยประหยัดไฟฟ้าในตอนกลางวันได้มากกว่า 80% "   ผลงาน

พิสูจน์ได้ที่นี่ เร็วๆนี้