ภาคเหนือ        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        ภาคกลาง        ภาคตะวันออก

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน
 

 ภาคใต้

จังหวัดกระบี่

จังหวัดชุมพร

จังหวัดตรัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพังงา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดระนอง

จังหวัดสตูล

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดยะลา

 

     

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดยโสธร

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดเลย

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอำนาจเจริญ

 

     

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอุทัยธานี

 

     

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดตราด

จังหวัดระยอง

จังหวัดสระแก้ว

 ภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดตาก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี

 

ใบราคาตัวแทนจำหน่าย