ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  OEM  ร่วมงานกับเรา   ติดต่อเรา

 
   เครื่องปรับอากาศ มาเวล พลังงานแสงอาทิตย์
    ขนาดทำความเย็น 9,000 BTU.
    
ขนาดทำความเย็น 12,000 BTU.
    
ขนาดทำความเย็น 18,000 BTU.
    ขนาดทำความเย็น 25,000 BTU.
 
   ผลการทดสอบ
    
ขนาดทำความเย็น 12,000 BTU.
  
 ขนาดทำความเย็น 25,000 BTU.
  
 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
 
   สาระน่ารู้
    MAVELL Power OptimiZer
  
 หลักการทำงาน
  
 อุปกรณ์ร่วมระบบ
  
 อุปกรณ์ป้องกัน
    การต่อสายวงจร
    ทิศทางแดดที่เหมาะสม
  
 การติดตั้งบนหลังคา
  
 ผลลัพท์เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
    ข้อเปรียบเทียบ
  
 จุดคุ้มทุน
    วิธีวัดค่าประหยัดพลังงาน
  
 คำถามที่พบ่อย
  
 โครงการฝึกอบรม
 
   เครื่องปรับอากาศ มาเวล
 
   แบบติดผนังเบอร์5 Fix Speed
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 SmartCool
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 SmartPlus
     แบบติดผนังอินเวอร์เตอร์ PM2.5 Smart lll
  
 แบบแขวนไต้ฝ้า Ceiling
     แบบสี่ทิศทาง Cassettle
  
 
เฉพาะแฟนคอยล์
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัตการ การออกแบบติดตั้ง และประยุกต์การใช้งานเครื่องปรับอากาศมาเวลพลังงานแสงอาทิตย์


หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีการใช้เครื่องปรับอากาศทั้งในบ้านพักอาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งพลังงานที่นำมาจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศ เป็นพลังงานไฟฟ้ามาจากฟอสซิลเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศ แต่ปัญหาของพลังงานแสงอาทิตย์คือมีเสถียรภาพไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงตกกระทบกับแผ่นเชลล์แสงอาทิตย์ เช่น ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่าย มีเมฆบังแสง พายุฝนฟ้าคะนองอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ปริมาณแสงอาทิตย์ไม่สม่ำเสมอ จากปัญหาดังกล่าวผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้น วิธีการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานกับเครื่องปรับอากาศ MAVELL จึงต้องออกแบบวงจร MAVELL Power OptimiZer เพื่อปรับสภาพเชลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทุกช่วงสภาวะอากาศและปริมาณแสงอาทิตย์ขณะนั้น โดย MAVELL Power OptimiZer จะจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้ามาจากฟอสซิลในรูปแบบคู่ขนาน เมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศ MAVELL Power OptimiZer จะจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เครื่องปรับอากาศก่อนเสมอ ถ้าพลังงานไม่พอจึงจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลช่วยเสริม อัตราส่วนระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในขณะนั้น การปรับอัตราส่วนผสมเป็นแบบลิเนียสม่ำเสมอไร้รอยต่อจึงทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศราบเรียบมีความปลอดภัยสูงวัตถุประสงค์
1. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถออกแบบติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ได้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานแต่ละประเภท
3. สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพหรือขยายผลเชิงพาณิชย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
MAVELL Power OptimiZer

วิทยากร
ว่าที่ร้อยตรี สุรชิต กุระธรรม

หลักสูตร
1. เครื่องปรับอากาศ ระบบอินเวอร์เตอร์
1.1 หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
1.2 วิธีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์

2. ตำแหน่งทิศทางแดดที่เหมาะสม
2.1 การคำนวนทิศทางแดดในแต่ละพื้นที่
2.2 การวางองศาโซล่าเซลล์

3. แผ่นโซล่าเซลล์
3.1 หลักการทำงานของโซล่าเซลล์
3.2 อุปกรณ์เข้าร่วมระบบในการติดตั้งโซล่าเซลล์
3.3 วิธีติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์บนหลังคากระเบื้องลอนคู่
3.4 วิธีติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์บนหลังคาชนิดแผ่นเรียบ
3.5 วิธีติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์การติดตั้งบนหลังคาโพลีคาร์บอเนต
3.6 วิธีติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์บนหลังคาเมทัลชีท
3.7 วิธีติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์บนหลังคากระเบื้องคอนกรีต


4. อุปกรณ์การป้องกันละวัดค่าพลังงาน
4.1 การต่ออุปกรณ์กันฟ้าผ่าและแท่งกราวด์
4.2 การต่ออุปกรณ์วิธีวัดค่าการประหยัดพลังงาน

5. MAVELL Power OptimiZer เครื่องจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครื่องปรับอากาศ
5.1 หลักการทำงานของ MAVELL Power OptimiZe
5.2 วิธีการเชื่อมต่อระบบ

6. ทดสอบผลลัพท์เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
7.
วิธีวัดค่าการประหยัดพลังงาน
8.
วิธีคำนวนจุดคุ้มทุน

สถานที่ฝึกอบรม
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
แผนที่โครงการ
13°57'59.9"N 100°47'30.5"E - Google Maps

วันที่เวลา
วันที่ 2564
เวลา 8.30 - 17.00 น.

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 20 คน ( เว้นระยะห่าง )


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ตลาดสมาร์ทไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90/122 หมู่ที่5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel 063 540 9414, 082 024 1113
 

 
 
บริษัท ตลาดสมาร์ทไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90/122 หมู่ที่5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
ฝ่ายเทคนิค  Tel 063-540-9414  ฝ่ายขายตัวแทน  Tel 082-024-1113  ฝ่ายบริการ  Tel 089-805-5126  ช่าง