ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มีการใช้เครื่องปรับอากาศทั้งในบ้านพักอาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งพลังงานจากการไฟฟ้าที่นำมาจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศ มีอัตตราเฉลี่ย 4.5 บาท/หน่วย เครื่องปรับอากาศ คือปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ และต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงมากในแต่ละเดือน

เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์  พิสูจน์ได้ว่า  " ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในตอนกลางวันได้มากกว่า 80% "
 

ับสมัคร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องปรับอากาศ
MAVELL ลังงานแสงอาทิตย์
และศูนย์กระจายสินค้า
 
   


รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
ต้องเป็นช่างเครื่องปรับอากาศ หรือช่างโซล่าเซลล์
ต้องจดทะเบียนการค้า เป็น บริษัทฯ / ห้าง / ร้าน ถูกต้อง
   
ต้องมีสถานที่ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU. จำนวน 1 ชุด สามารถให้ลูกค้าและ ตัวแทนจำหน่าย สามารถเข้าเยี่ยมชมสินค้าได้ตลอดเวลาทำการ
ต้องมีความพร้อมสติอกสินค้าไว้เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าและ ตัวแทนจำหน่าย ภายในจังหวัด ไม่น้อยกว่า รุ่นละ 1ชุด

หมายเหตุ :  รับจำนวนจำกัด เพียง 72 จังหวัด เท่านั้น

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องปรับอากาศ MAVELL ลังงานแสงอาทิตย์
แบบที่ 1  เหมาะสำหรับผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ (การลงทุนรวมอุปกรณ์ครบ)
งบประมาณในการลงทุน
  จำนวนเงิน 208,583 บาท    Downloadใบสมัคร

1. อุปกรณ์ประกอบด้วย

1.1 เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 9,000 BTU. จำนวน 1 ชุด
- MWF-09INV/MWC-09INV
-
MAVELL Power OptimiZer CT-I09
- Soiar Panel 330W Poly Crystalline
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

1.2 เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 12,000 BTU. จำนวน 2 ชุด (ติดตั้งจริง1ชุด)
- MWF-12INV/MWC-12INV
-
MAVELL Power OptimiZer CT-I12
- Soiar Panel 330W Poly Crystalline
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

1.3 เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 18,000 BTU. จำนวน 1 ชุด
- MWF-18INV/MWC-18INV
-
MAVELL Power OptimiZer CT-I18
- Soiar Panel 330W Poly Crystalline
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

1.4. เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 25,000 BTU. จำนวน 1 ชุด
- MWF-25INV/MWC-25INV
-
MAVELL Power OptimiZer CT-I25
- Soiar Panel 330W Poly Crystalline
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องปรับอากาศ MAVELL ลังงานแสงอาทิตย์
แบบที่ 2  เหมาะสำหรับร้านค้าที่จำหน่ายแผ่นโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ในการติดตั้งอยู่แล้ว (การลงทุนไม่รวมโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ในการติดตั้ง)
งบประมาณในการลงทุน
  จำนวนเงิน 158,100 บาท   Downloadใบสมัคร

2. อุปกรณ์ประกอบด้วย

2.1 เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 9,000 BTU. จำนวน 1 ชุด
MWF-09INV/MWC-09INV +
MAVELL Power OptimiZer CT-I09

2.2 เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 12,000 BTU. จำนวน 2 ชุด (ติดตั้งจริง1ชุด)
MWF-12INV/MWC-12INV +
MAVELL Power OptimiZer CT-I12

2.3 เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 18,000 BTU. จำนวน 2 ชุด
MWF-18INV/MWC-18INV +
MAVELL Power OptimiZer CT-I18

2.4. เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 25,000 BTU. จำนวน 2 ชุด
MWF-25INV/MWC-25INV +
MAVELL Power OptimiZer CT-I25


3. ต้องได้รับการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ MAVELL

4. ต้องให้การสนับสนุน ลูกค้าและ ตัวแทนจำหน่าย สามารถเข้าเยี่ยมชมสินค้าได้ตลอดเวลาทำการ

บริษัทฯพร้อมให้การสนับสุนุน
1. กระจายสื่อโฆษณา ผ่านสื่อต่างๆเพื่อช่วยประชาสัมพันธิ์
2. พร้อมรับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย และส่ง ตัวแทนจำหน่าย พร้อมผู้บริโภค ไปยัง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องปรับอากาศ MAVELL ลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง