ภาคเหนือ        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        ภาคกลาง        ภาคตะวันออก

จังหวัดเชียงราย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดน่าน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดแพร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน
 

 ภาคใต้

จังหวัดกระบี่

จังหวัดชุมพร
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดตรัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดปัตตานี
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
จังหวัดพังงา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดระนอง

จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
จังหวัดยะลา

     

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดนครพนม
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบึงกาฬ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมุกดาหาร
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดยโสธร
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอำนาจเจริญ

 

     

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกำแพงเพชร
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดนครนายก
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดเพชรบูรณ์
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสิงห์บุรี
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 

     

จังหวัดจันทบุรี
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดตราด

จังหวัดระยอง
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
 

 ภาคตะวันตก

จังหวัดกาญจนบุรี

อยู่ในระหว่างดำเนินการ
จังหวัดตาก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
จังหวัดราชบุรี
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
 

 

DXD