เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (ตัวเดิม) ที่กินไฟ
เปลี่ยนให้เป็น เครื่องปรับอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในตอนกลางวันที่มีแสงแดด
 

 
+
ลดค่าไฟฟ้า
มากกว่า 80%
 
 

เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (ตัวเดิม)
ที่ติดตั้งและใช้งานอยู่เป็นประจำ + ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์  ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในตอนกลางวันได้มากกว่า80%

เหมาะสำหรับ
สถานที่ ทำงาน สถานที่ราชการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า บ้านพักอาศัยและอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศในเวลากลางวันมากที่สุด
 
เครื่องปรับอากาศ ระบบอินเวอร์เตอร์ ( ตัวเดิม )
 ขนาดทำความเย็น (BTU.)       9,000      12,000        18,000       25,000        36,000         40,000       48,000        60,000
 กินไฟ  (W/ชม.)     689.00      971.00     1,543.00    1,982.00     2,765.00      3,465.00    4,600.00     5,500.00
 กินไฟ (หน่วย/ชม.)         0.69          0.97           1.54           1.98            2.77             3.47           4.60           5.50
 เปิดใช้งาน 5ชม กินไฟ (หน่วย/วัน)         3.45          4.86           7.72           9.91          13.83           17.33         23.00         27.50
 เปิดใช้งาน 30วัน  กินไฟ (หน่วย/เดือน)     103.35      145.65        231.45       297.30        414.75         519.75       690.00        825.00
 ค่าไฟฟ้าหน่วยละ/บาท         4.50          4.50           4.50           4.50            4.50             4.50           4.50           4.50
 จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ/บาท     465.08      655.43     1,041.53    1,337.85     1,866.38      2,338.88    3,105.00     3,712.50
 จ่ายค่าไฟฟ้าปีละ/บาท  5,580.90   7,865.10   12,498.30  16,054.20   22,396.50    28,066.50  37,260.00   44,550.00
                 
หลังจากติดตั้ง Solarcell , Inverter Controller MPPT            
 ลดค่าไฟฟ้าได้ 90%  (W/ชม.)     620.10      873.90     1,388.70    1,783.80     2,488.50      3,118.50    4,140.00     4,950.00
 Solar cell ขนาด 330W (แผ่น)         3.00          4.00           6.00           8.00          12.00           16.00         20.00         24.00
 ค่าพลังานที่ได้ (W) PV      990.00   1,320.00     1,980.00    2,640.00     3,960.00      5,280.00    6,600.00     7,920.00
 หักค่าพลังานที่สูญเสีย คงเหลือ (W) PV      643.50      858.00     1,287.00    1,716.00     2,574.00      3,432.00    4,290.00     5,148.00
                 
หลังจากติดตั้ง Solarcell , Inverter Controller MPPT ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้  

ฝ่ายเทคนิค Tel 063-540-9414

 ผลิตไฟฟ้ามาทดแทนได้ วันละ (หน่วย)         3.10          4.37           6.94           8.92          12.44           15.59         20.70         24.75
 ค่าไฟฟ้า หน่วยละ (บาท)         4.50          4.50           4.50           4.50            4.50             4.50           4.50           4.50
 ผลิตไฟฟ้ามาทดแทนได้ วันละ (บาท)       13.95        19.66          31.25         40.14          55.99           70.17         93.15        111.38
 ผลิตไฟฟ้ามาทดแทนได้ เดือนละ (บาท)     418.57      589.88        937.37    1,204.07     1,679.74      2,104.99    2,794.50     3,341.25
 ผลิตไฟฟ้ามาทดแทนได้ ปีละ (บาท)  5,022.81   7,078.59   11,248.47  14,448.78   20,156.85    25,259.85  33,534.00   40,095.00
 จำนวนเงิน ลงทุนครั้งแรก (บาท)     27,135      32,265        43,470       54,135        73,440         91,800     109,890      127,980
 จุดคุ้มทุน (ปี)          5.40          4.56           3.86           3.75            3.64             3.63           3.28           3.19

หมายเหต
จากการคำนวน คำนวนจากแสงแดดปกติ วันละ5ชม. เท่านั้น
จากความเป็นจริง เช่น
สถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ โรงแรมห้างสรรพสินค้า เปิดใช้งานในตอนกลางวันวันละ 9 ชม.ต่อวัน  วันค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและจุดคุ้มทุนเร็วขึ้นามจริง าพรวม คืนทุนได้เร็วกว่า


ค่าพลังงานไฟฟ้า (W) ที่เป็นระบบ
Inverter ที่ใช้มาคำนวน โดยประมาณ
ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้ร่วมต้องเป็น ระบบ
Inverter เท่านั้น 
าคาดังกล่าวไม่รวม เครื่องปรับอากาศและค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ใช้ตัวเดิม) ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
าคาดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์เช่น
Inverter Controller MPPT,Solarcell และอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานและค่าติดตั้งรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาติดตั้ง
2-3 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับสถานที่ในการติดตั้งเป็นสำคัญ
ทดสอบระบบ 7-14วัน

ประกอบด้วย

 

InverterControllerMPPT

Solarcell330w.

SolarAliminiumStandardRail

solarPVcadle4Sq.mm

PortraitPanTileBracket
         

AdjustableEndClampassembiy

Groundinglug

AdjustablemidClampassembiy

MC4connector

ท่อร้อยสาย
         

เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกัน
InverterController MPPT 10ปี
รับประกัน Solarcell 12ปี

หมายเหตุ:
การติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคากระเบื้องหรือหลังคาอลูซิ้งค์เท่านั้นหากมีการเชื่อมต่อโครงสร้างต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายตามจริง

สิ่งที่ต้องการก่อนทำการเสนอราคาและสั่งซื้อ
1.ส่งภาพหลังคาโดยประมาณเพื่อทำการประเมินทิศทางในการติดตั้งSolarcellและโครงสร้างหลังคา
2.ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์
3.เมื่อพื้นที่ในการติดตั้งเป็นไปตามมาตฐานบริษัทฯพร้อมทำใบเสนอราคาทันที
4.ตรวจสอบใบเสนอราคามัดจำการสั่งซื้อ50% ที่เหลือนัดชำระเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
5.บริษัทฯส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งและนัดติดตั้งตามคิวงานต่อไป