เครื่องปรับอากาศ MAVELL พลังงานแสงอาทิตย์
เหมาะสำหรับ สถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า บ้านพักอาศัย และอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศในเวลากลางวัน มากว่า 5ชม./วัน

พิสูจน์ได้ว่า กลางวันใช้ไฟฟ้าฟรีจากแสงแดด  ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 80% "
 
ขนาด 9,000 BTU. ขนาด 12,000 BTU. ขนาด 18,000 BTU. ขนาด 25,000 BTU.
       
MAVELL Inverter ด้านสุขภาพ การรับประกัน สารเคลือบสีทอง
 
สำหรับ
ห้อง

เครื่องปรับอากาศ
MAVELL

ขนาด
BTU.
MAVELL Power OptimiZer Solar cell
330W
พื้นที่
หลังคา
ราคา ประหยัด
ค่าไฟฟ้า/ปี
10ตรม. MWF-09INV
MWC-09INV
9,000 CT-I09 3 แผ่น 7ตรม. 45,900 5,703
14ตรม. MWF-12INV
MWC-12INV
12,000 CT-I12 4 แผ่น 9ตรม. 52,900 8,057
20ตรม. MWF-18INV
MWC-18INV
18,000 CT-I18 6 แผ่น 13ตรม. 70,900 12,752
28ตรม. MWF-25INV
MWC-25INV
25,000 CT-I25 8 แผ่น 17ตรม 89,900 16,832
 
เครื่องปรับอากาศ MAVELL WiFi พลังงานแสงอาทิตย์ 
พิสูจน์ได้ว่า กลางวันใช้ไฟฟ้าฟรีจากแสงแดด  ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 80% "
 
สำหรับ
ห้อง

เครื่องปรับอากาศ
MAVELL

ขนาด
BTU.
MAVELL Power OptimiZer Solar cell
330W
พื้นที่
หลังคา
ราคา ประหยัด
ค่าไฟฟ้า/ปี
10ตรม. MWF-09INV
MWC-09WINV
9,000 CT-I09 3 แผ่น 7ตรม. 46,900 5,703
14ตรม. MWF-12WINV
MWC-12WINV
12,000 CT-I12 4 แผ่น 9ตรม. 53,900 8,057
20ตรม. MWF-18WINV
MWC-18WINV
18,000 CT-I18 6 แผ่น 13ตรม. 71,900 12,752
28ตรม. MWF-25WINV
MWC-25WINV
25,000 CT-I25 8 แผ่น 17ตรม 88,900 16,832
 

หมายเหต:
คำนวนจากแสงแดดปกติ 5ชม./วัน
าคาดังกล่าวรวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%รียบร้อยแล้ว

ประกอบด้วย

 

         
         
         

MAVELL Power OptimiZer

Solar cell 330w.

Solar Aliminium Standard Rail

solar PV cadle 4 Sq.mm

Portrait Pan Tile Bracket
         

Adjustable End Clamp assembiy

Grounding lug

Adjustable mid Clamp assembiy

MC4 connector

ท่อร้อยสาย
         

เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกัน MAVELL Power OptimiZer 12 ปี
รับประกัน Solar cell 12 ปี
รับประกัน compressor 12 ปี
รับประกัน อุปกรณ์มอเตอร์ 5 ปี
รับประกันอะไหล่และระบบไฟฟ้า 1ปี
รับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ 1 ปี


หมายเหตุ
การติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ ติดตั้งบนหลังคากระเบื้อง หรือหลังคาอลูซิ้งค์เท่านั้น หากมีการเชื่อมต่อโครงสร้างต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายตามจริง

สิ่งที่ต้องการก่อนทำการเสนอราคาและสั่งซื้อ
1. ส่งภาพหลังคาโดยประมาณ เพื่อทำการประเมินทิศทางในการติดตั้ง Solar cell และโครงสร้างหลังคา
2. ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์
3. เมื่อพื้นที่ในการติดตั้งเป็นไปตามมาตฐาน บริษัทฯพร้อมทำใบเสนอราคาทันที
4. ตรวจสอบใบเสนอราคา มัดจำการสั่งซื้อ 50% ที่เหลือ นัดชำระ เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ
5. บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งและนัดติดตั้งตามคิวงานต่อไป