เครื่องปรับอากาศ " MAVELL " พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 9000 BTU. กับโซล่าเซลล์  " กลางวันใช้ไฟฟ้าฟรีจากแสงแดด "

ราคาขายปลีก
42,900
รวมติดตั้ง

MWF- 09INV MWC-09INV CT-I09
NO   รายการสินค้า ราคา จำนวน รวม
1  เครื่องปรับอากาศ MAVELL  MWF- 09INV/MWC-09INV 12,500 1 12,500
2  Inverter Controller CT-I09 8,000 1 8,000
ยินดีให้คำปรึกษา  การติดตั้งโซล่าเซลล์ การเชื่อมระบบ พร้อมให้การรับประกัน Inverter Controller + compressor 12 ปี  สอบถามเพิ่มเติม Tel  063-540-9414,  Line @mavell รวม 20,500
 
อุปกรณ์ที่เกียวข้อง
NO   รายการสินค้า ราคา จำนวน รวม
1  Soiar Panel  330W Poly Crystalline 3,600 3 10,800
2  Solar Aliminium Standard Rail 3200 mm 600 2 1,200
3  Portrait Pan Tile Bracket (พร้อมอะไหล่น๊อตยึด) 200 4 800
4  Adjustable mid Clamp assembiy 40 4 160
5  Adjustable End Clamp assembiy 40 2 80
6  Grounding lug 40 1 40
7  solar PV cadle 4 Sq.mm (สายไฟ) 25 50 1,250
8  MC4 connector 30 2 60
9  อุปกรณ์เสริม 1,000 1 1,000
10  ค่าติดตั้งแอร์ 3,000 1 3,000
11  ค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ 5,000 1 5,000
12  ตรวจสอบควบคุมงานติดตั้ง 1,000 1 1,000
      รวม 24,390
 
เครื่องปรับอากาศ " MAVELL " พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 12000 BTU. กับโซล่าเซลล์  " กลางวันใช้ไฟฟ้าฟรีจากแสงแดด "

ราคาขายปลีก
49,900
รวมติดตั้ง

MWF- 12INV MWC-12INV CT-I12
NO   รายการสินค้า ราคา จำนวน รวม
1  เครื่องปรับอากาศ MAVELL MWF- 12INV/MWC-12INV 13,500 1 13,500
2  Inverter Controller CT-I12 8,500 1 8,500

ยินดีให้คำปรึกษา  การติดตั้งโซล่าเซลล์ การเชื่อมระบบ พร้อมให้การรับประกัน Inverter Controller + compressor 12 ปี  สอบถามเพิ่มเติม Tel  063-540-9414,  Line @mavell

รวม 22,000


อุปกรณ์ที่เกียวข้อง

NO   รายการสินค้า ราคา จำนวน รวม
1  Soiar Panel  330W Poly Crystalline 3,600 4 14,400
2  Solar Aliminium Standard Rail 4200 mm 700 2 1,400
3  Portrait Pan Tile Bracket (พร้อมอะไหล่น๊อตยึด) 200 6 1,200
4  Adjustable mid Clamp assembiy 40 6 240
5  Adjustable End Clamp assembiy 40 4 160
6  Grounding lug 40 1 40
7  solar PV cadle 4 Sq.mm (สายไฟ) 25 50 1250
8  MC4 connector 30 2 60
9  อุปกรณ์เสริม 1,000 1 1,000
10  ค่าติดตั้งแอร์ 3,000 1 3,000
11  ค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ 6,000 1 6,000
12  ตรวจสอบควบคุมงานติดตั้ง 1,000 1 1,000
      รวม 29,750
 
เครื่องปรับอากาศ " MAVELL " พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 18000 BTU. กับโซล่าเซลล์ " กลางวันใช้ไฟฟ้าฟรีจากแสงแดด "

ราคาขายปลีก
67,900
รวมติดตั้ง

MWF- 18INV MWC-18INV CT-I18
NO   รายการสินค้า ราคา จำนวน รวม
1  เครื่องปรับอากาศ MAVELL MWF- 18INV/MWC-18INV 18,500 1 18,500
2  Inverter Controller CT-I18 9,000 1 9,000
ยินดีให้คำปรึกษา  การติดตั้งโซล่าเซลล์ การเชื่อมระบบ พร้อมให้การรับประกัน Inverter Controller + compressor 12 ปี  สอบถามเพิ่มเติม Tel  063-540-9414,  Line @mavell รวม 27,500


อุปกรณ์ที่เกียวข้อง

NO   รายการสินค้า ราคา จำนวน รวม
1  Soiar Panel  330W Poly Crystalline 3,600 6 21,600
2  Solar Aliminium Standard Rail 3200 mm 600 4 2,400
3  Portrait Pan Tile Bracket (พร้อมอะไหล่น๊อตยึด) 200 6 1,200
4  Adjustable mid Clamp assembiy 40 10 400
5  Adjustable End Clamp assembiy 40 4 160
6  Grounding lug 40 1 40
7  solar PV cadle 4 Sq.mm (สายไฟ) 25 70 1,750
8  MC4 connector 30 2 60
9  อุปกรณ์เสริม 2,000 1 2,000
10  ค่าติดตั้งแอร์ 3,500 1 3,500
11  ค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ 7,000 1 7,000
12  ตรวจสอบควบคุมงานติดตั้ง 1,000 1 1,000
  รวม 41,100
 
เครื่องปรับอากาศ " MAVELL " พลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 25000 BTU. กับโซล่าเซลล์ " กลางวันใช้ไฟฟ้าฟรีจากแสงแดด "

ราคาขายปลีก
84,900
รวมติดตั้ง

MWF- 25INV MWC-25INV CT-I25
NO   รายการสินค้า ราคา จำนวน รวม
1  เครื่องปรับอากาศ MAVELL MWF- 25INV/MWC-25INV 24,000 1 24,000
2  Inverter Controller CT-I25 9,500 1 9,500
ยินดีให้คำปรึกษา  การติดตั้งโซล่าเซลล์ การเชื่อมระบบ พร้อมให้การรับประกัน Inverter Controller + compressor 12 ปี  สอบถามเพิ่มเติม Tel  063-540-9414,  Line @mavell รวม 33,500


อุปกรณ์ที่เกียวข้อง

NO   รายการสินค้า ราคา จำนวน รวม
1  Soiar Panel  330W Poly Crystalline  3,600 8 28,800
2  Solar Aliminium Standard Rail 4200 mm 700 4 2,800
3  Portrait Pan Tile Bracket (พร้อมอะไหล่น๊อตยึด) 200 12 2,400
4  Adjustable mid Clamp assembiy 40 20 800
5  Adjustable End Clamp assembiy 40 8 320
6  Grounding lug 40 1 40
7  solar PV cadle 4 Sq.mm (สายไฟ) 25 80 2,000
8  MC4 connector 30 2 60
9  อุปกรณ์เสริม 2,000 1 2,000
10  ค่าติดตั้งแอร์ 4,000 1 3,500
11  ค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ 8,000 1 7,000
12  ตรวจสอบควบคุมงานติดตั้ง 1,000 1 1,000
  รวม 52,220

เงื่อนไขการรับประกัน
รับประกัน compressor+Inverter Control Air และ Solar cell 12 ปี  อุปกรณ์มอเตอร์ 5 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม


อุปกรณ์ที่เกียวข้อง

solar PV cadle 4 Sq.mm Solar Aliminium Standard Rail Portrait Pan Tile Bracket
     
Portrait Pan Tile Bracket Adjustable End Clamp assembiy MC4 connector 
     
Grounding lug Adjustable mid Clamp assembiy Soiar Panel  330W Poly


เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

1. ให้ท่อน้ำยามาตฐาน 4 เมตร  ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 500 บาท  2. ให้สายไฟ 20 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 30 บาท 3. ให้เบรกเกอร์ Breaker 1ชุด (มาตฐาน มอก.) หรือเทียบเท่า 4. ให้ท่อน้ำทิ้ง 5 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 30 บาท 


อุปกรณ์เสริม

รางครอบท่อเพื่อความสวยงาม 250 บาท / เมตร  ขาเหล็กแขวนคอยล์ร้อน (CDU) ชุดละ 400 บาทขากระเช้าแขวนคอยล์ร้อน (ยึดเพดาน) ชุดละ 800 บาท


เงื่อนไขการติดตั้ง Solar cell

การติดตั้งแผ่น Solar cell ติดตั้งบนหลังคากระเบื้อง หรือหลังคาอลูซิ้งค์ พร้อมให้อุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรฐานครบชุด
1. Solar Aliminium Standard Rail  2. Portrait Pan Tile Bracket 3. Adjustable mid Clamp assembiy  4. Adjustable End Clamp assembiy 5. Grounding lug 6. solar PV cadle 4 Sq.mm 50m 7. MC4 connector 2  หมายเหตุ: หากมีการเชื่อมต่อโครงสร้างหลังคาต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายตามจริง
 

 
       
อยู่ที่ไหนก็ผ่อนได้ ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต
ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรี, กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์, KTC, ธนาคารกรุงเทพ  เอไอเอ วีซ่า, โฮมโปร วีซ่า แพลตินั่ม, เทสโก้ โลตัส วีซ่า  ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, เซ็นทรัล เครดิต คาร์ด
 


 

บริษัท ตลาดสมาร์ทไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
90/122 หมู่ที่5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Tel 063-540-9414, 082-024-1113  Line @mavell
ควบคุมงานติดตั้ง
Tel 089-805-5126

ธนาคาร กรุงศรี
 
ชื่อบัญชี บจก. ตลาดสมาร์ทไทย คอร์ปอเรชั่น สาขา ปตท. ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี 618-1-06688-5


 

 

Web Analytics